Závazná objednávka pobytu má elektronickou podobu (formulář je k dispozici na našich webových stránkách). Před odesláním objednávky je vyžadován souhlas zákazníka s popsanými obchodními podmínkami rezervace – bez souhlasu nemůže být objednávka uskutečněna. Objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení. V případě, že je požadovaný termín volný, zašle Apartmán Jitka zákazníkovi na jeho e-mail potvrzení objednávky pobytu, které obsahuje přesné platební podmínky a pobyt rezervuje. Rezervace nabývá platnosti uhrazením zálohy ve výši 50% ceny za ubytování, pokud není písemně dojednáno jinak. Doba rezervace termínu bude také uvedena v potvrzení objednávky (obvykle je to 3 až 5 dnů). Zákazník v průběhu této doby uhradí 50% rezervační zálohu z celkové ceny pobytu na konto Apartmánu číslo účtu 3023584073/0800. V platebním příkazu je nutné uvést JMÉNO A PŘÍJMENÍ objednatele pro identifikaci platby.

Doplatek za pobyt se hradí při příjezdu na Apartmán v hotovosti.

Po obdržení rezervační zálohy zašle Apartmán Jitka (obvykle e-mailem) na adresu zákazníka potvrzení o přijetí zálohy dále „Ubytovací vyrozumění“ k nástupu ubytování. V “ Ubytovacím vyrozumění“ bude potvrzen přesný termín pobytu, počet ubytovaných osob, přesná výše částky doplatku za pobyt a kontaktní údaje na ubytovatele.

Požadavek na úhradu pobytu fakturou je zákazník povinen oznámit již při objednávce pobytu a taktéž uvést v objednávce kompletní fakturační údaje, na které má být proforma-faktura vystavena. V případě fakturace právnické nebo fyzické osobě se vystavuje proforma-faktura na celkovou částku za ubytování. „Ubytovací vyrozumění“ je zasláno až po úhradě faktury na účet Apartmánu Jitka.

Kontakt : e-mail: apartmanjitka-protivin@seznam.cz telefon: +420 723 481 567 (+420 777 189 270)

www.apartman-protivin.cz, Číslo účtu 3023584073/0800, Česká spořitelna a.s.,pobočka Písek.